Søgne Røde Kors

Søgne Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 20, 4681 SØGNE
Telefon
97753322
E-post
srk-lok@online.no
Leder
Kristin Tangvall Mydland
Nestleder
Øystein Arnesen

Her finner du lokalforeningens Facebook-side

Her finner du hjelpekorpsets Facebook-side