Søgne Røde Kors

Søgne Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 20, 4681 SØGNE
Telefon
97753322
E-post
srk-lok@online.no
Nestleder
Øystein Arnesen
Leder
Kristin Tangvall Mydland

Her finner du oss på vår Facebook-side