Vennesla Røde Kors

Vennesla Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Her finner du Vennesla Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side