Vennesla Røde Kors

Vennesla Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Koldalsvn. 26 Boks 190, 4703 VENNESLA
Telefon
48120418
E-post
terjesvendsen1@gmail.com
Nestleder
Kate Ekelund
Leder
Jon Terje Svendsen

Her finner du Vennesla Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter og tilbud