Innspill til Temaplan medborgerskap

Asker Røde Kors har besvart invitasjonen fra Utvalg for medborgerskap til å kommentere kommunens temaplan for medborgerskap.

Kopi av høringsuttalelsen av 15.12.20 finner du her