Lokalforeningen har ansvaret for all Røde Kors-virksomhet i sitt lokalmiljø. Du kan delta på lokale aktiviteter, som medlem og bli frivillig.

Du trenger ikke være bosatt i samme fylke eller kommune som lokalforeningen ligger, og står fritt til å velge den lokalforeningen du selv ønsker å være aktiv i.

Enebakk Røde Kors arrangerer førstehjelpskurs for skoler, barnehager, organisasjoner og bedrifter i Enebakk
Enebakk Røde Kors består av ca. 250 medlemmer og 90 frivillige.
I Enebakk er det både store og små arrangementer som idrettsarrangement, festivaler og konserter. Hjelpekorpset bidrar til økt sikkerhet for deltakere og publikum ved å påta seg sanitetsvakter.