Personer i prat på Trandum Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Besøksordning på Politiets utlendingsinternat på Trandum

Frivillige i Røde Kors besøker internerte menn og kvinner på Trandum og familier ved familiesenteret ved Haraldvangen i Hurdal. Aktiviteten består av sosialt samvær og fortrolige samtaler.

Å bli internert innebærer ensomhet og isolasjon. Den internerte er låst inne, utestengt fra resten av samfunnet. Mange sliter med psykiske problemer. Røde Kors besøker internatet, deltar i aktivitet og har samtaler med de internerte. Frivillige går på besøk i grupper, ikke enkeltvis. Den internerte får noen å dele tankene sine med, en nøytral samtalepartner som ikke dømmer.

Et vindu mot verden utenfor

Avstanden mellom livet på Trandum og livet utenfor internatet er stor. Oppholdet på Trandum oppleves fengselslignende og mange føler seg kriminalisert. Frivillige blir på mange måter den internertes vindu mot verden utenfor. Den som kommer på besøk kan – ved å være et helt vanlig menneske som kommer frivillig på besøk – gi den internerte en følelse av normalitet og verdighet.

Strenge krav

Det stilles strenge krav til frivillige på Trandum og hvordan tjenesten utføres. Retningslinjer for ordningen er utarbeidet. Besøkene skjer i en tidsavgrenset periode, og all kontakt mellom frivillig og internert opphører i det den internerte løslates eller uttransporteres til hjemlandet.

Krav til den frivillige

  • Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
  • Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring
  • Ha fylt 25 år 
  • Kunne vise til plettfri vandel

Årsrapporter

Hvis du er interessert kan du lese mer om besøksordningen i årsrapportene under: 

Kontaktperson på distriktskontoret:

Siri nytt bilde
Siri Therese Johansen
Rådgiver (Trandum)
E-post
siri.therese.johansen@redcross.no
Mobil
416 00 425