Røde Kors sitt kors på operaen Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Invitasjon til årsmøtelørdag og inspirasjonssøndag 2. og 3. april 2022

Distriktsstyret i Akershus Røde Kors inviterer til årsmøte på X Meeting Point på Hellerudsletta lørdag 2. april.

Påmelding

Alle som skal delta på årsmøte må melde seg på via denne lenken. Påmeldingsfrist er 14. mars. Merk at påmelding må være avklart med lokalforeningsleder (gjelder deltakere fra lokalforeninger). Påmelding er bindende. Ved avmelding vil lokalforeningen allikevel faktureres for oppholdet. Overnatting skjer på hotellet Moxy i samme bygg hvor årsmøtet avholdes. 

Innkalling og sakspapirer iht. Norges Røde Kors lover sendes ut med minst 21 dagers frist.  

Hvem er delegat med stemmerett på årsmøtet:   

  • Medlemmer av distriktsstyret eller distriktsråd
  • Leder ELLER nestleder i lokalforeningen 
  • Leder ELLER nestleder i lokalrådene for henholdsvis Røde Kors hjelpekorps, Røde Kors omsorg og Røde Kors Ungdom 

Dersom verken lederen eller nestlederen kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen (ref. §12, Lover for distriktene i Røde Kors). Hvis det er andre enn leder/nestleder som skal ivareta rollen som delegat, informer oss om dette innen 14. mars via e-post: henrik.saterdal@redcross.no

Hvem er delegat med stemmerett på valgmøtet til distriktsråd omsorg og hjelpekorps: 

Leder og nestleder av alle lokalråd, eventuelt et annet medlem som lokalrådet har valgt, som har stemmerett. Dersom lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd kan lokalstyret oppnevne en delegat fra den respektive avdelingen, fortrinnsvis et styremedlem.

Hvis det er andre enn leder/nestleder som skal ivareta rollen som delegat, informer oss om dette innen 14. mars via e-post: henrik.saterdal@redcross.no

Hvem er delegat med stemmerett på valgmøtet til distriktsråd ungdom: 

Delegater med stemmerett kan delta på valgmøtet. Det vil si alle betalende medlemmer som er frivillige i Røde Kors Ungdom i en lokalforening i Akershus Røde Kors, mellom 13 og 30 år.

Årsmøtedokumenter 2022 for Akershus Røde Kors:

Priser:

  • 1500,- for hele helgen (lørdag - søndag)
  • 600,- for dagpakker

Program