Røde Kors aktiviteter i Rælingen Røde Kors

Rælingen Røde Kors

Rælingen Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Telefon
91359304
E-post
khdahle@online.no
Leder
Kitt-Helen Dahle
Nestleder
Ingrid Carlsen

Følg oss på Rælingen Røde Kors Facebook-side. Her kan du også følge Barnas Røde Kors.

Våre aktiviteter