Aktiviteter i Vestby og Ås Røde Kors

Vestby og Ås Røde Kors

Vestby og Ås Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Moerveien 15 A, 1430 ÅS
Telefon
64943015
E-post
post@vark.no
Leder
Bjørn Reidar Grov

Velkommen! 

Om Vestby og Ås Røde Kors

Her finner du oss på vår Facebook-side. Du kan også følge oss på Instagram.

Les mer om vårt kurstilbud for nye og eksisterende frivillige her.

Aktiviteter og tilbud i Vestby og Ås Røde Kors