Aktiviteter i Vestby og Ås Røde Kors

Vestby og Ås Røde Kors

Vestby og Ås Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Langbakken 20, 1430 ÅS
Telefon
64943015
E-post
post@vark.no
Leder
Thomas Christiansen
Nestleder
Christian Hansen
Leder
Thomas Christiansen

Velkommen! 

Her finner du oss på vår Facebook-side. Du kan også følge oss på Instagram.

Les mer om vårt kurstilbud for nye og eksisterende frivillige nederst på siden og under aktiviteter. 

Om oss

Både i nasjonalt og internasjonalt arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Et av organisasjonens hovedmål er å beskytte liv og helse i videste forstand.

I kommunene Vestby og Ås har Røde Kors flere aktive grupper, leksehjelp, besøkstjeneste, visitortjeneste, besøkshundetjeneste, hjelpekorps og ungdomsgruppe. I tillegg arbeider vi med å opprettholde en beredskap i tilfelle katastrofer eller store ulykker som kan inntreffe, f.eks. terrorangrep, og vi jobber for at våre kommuner skal være en bra plass å være for alle innbyggere, uansett bakgrunn og forutsetninger.

Her kan du lese mer historien til Vestby og Ås Røde Kors, og her kan du lese om hvordan vårt hjelpekorps ble til.

Kontakt oss

Aktiviteter og tilbud hos oss: