Om Vestby og Ås Røde Kors

Både i nasjonalt og internasjonalt arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre menneskelig lidelse. Et av organisasjonens hovedmål er å beskytte liv og helse i videste forstand.

I kommunene Vestby og Ås har Røde Kors flere aktive grupper, leksehjelp, besøkstjeneste, visitortjeneste, besøkshundtjeneste, hjelpekorps og ungdomsgruppe. I tillegg arbeider vi med å opprettholde en beredskap i tilfelle katastrofer eller store ulykker som kan inntreffe, f.eks. terrorangrep, og vi jobber for at våre kommuner skal være en bra plass å være for alle innbyggere, uansett bakgrunn og forutsetninger.

Her kan du lese mer historien til Vestby og Ås Røde Kors, og her kan du lese om hvordan vårt hjelpekorps ble til.

Her finner du vår kontaktinformasjon.