Ål Røde Kors

Ål Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Oppsjøvegen 1, 3570 ÅL
E-post
aal.rodekors@outlook.com
Leder
Oddny K. Liahagen
Nestleder
Elin Elisabeth Storvik Hjelmsø

Ekstraordinært møte i Ål Røde Kors

Når: Onsdag 7. juni 2023 kl. 18 på Røde Kors-huset, Trolløya

Her finner du innkalling og dagsorden med saksframstillinger.

 

Her finner du oss på vår Facebook-side

Våre aktiviteter