Ål Røde Kors

Ål Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Velkommen! 

Her finner du oss på vår Facebook-side

Våre aktiviteter