Ål Røde Kors

Ål Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Oppsjøvegen 1, 3570 ÅL
E-post
aal.rodekors@outlook.com
Leder
Bjørn Fluto

Her finner du oss på vår Facebook-side

Våre aktiviteter