Flå Røde Kors

Flå Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Telefon
97067570
E-post
flaa.rodekors@hotmail.com
Leder
Kjell Sævre
Nestleder
Arne Hilde

Velkommen

Kontakttelefon hjelpekorpset: 970 67 570

Aktiviteter hos oss: