Om Gol og Hemsedal Røde Kors

Gol og Hemsedal Røde Kors er frivillig samfunnsberedskap i praksis.

Vi er klare til å bistå lokalsamfunnet med både personell og redningsmateriell når ulykke, krise eller katastrofe inntreffer. I tillegg utøves mye frivillig arbeid: Barnas Røde Kors, besøkstjeneste, nattvandring, krise- og omsorgsgruppe, for å nevne noen av aktivitetene.