Norsktrening

Norsktrening/Norwegian Practice

Norsktrening i Røde Kors er en møteplass hvor man øver på muntlig norsk. Gode språkferdigheter er en forutsetning for deltakelse og tilhørighet i samfunnet.

Hovedmålet med Norsktrening i regi av Røde Kors er å fremme økt inkludering til arbeid og samfunnsliv.

Uformelt og sosialt

Røde Kors Norsktrening er uformelle og sosiale treff i grupper. Deltakerne får mulighet til å praktisere norsk muntlig og øve på dagligtale.

Aktiviteter

Vanlige aktiviteter på norsktreningen er for eksempel å lese aviser, snakke om ulike tema, drive med rollespill og gå gjennom vanlige ord og uttrykk. Aktiviteten fungerer godt som et supplement til ordinær norskundervisning.

Bidrar til integrering

Norsktrening er spesielt viktig for personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å følge ordinær norskundervisning eller av ulike grunner ikke har rett på offentlig norskopplæring.

Hvor og når foregår norsktrening?

Ta kontakt med ditt fylke for mer informasjon om nærmeste tilbud på norsktrening i listen under.

Krav til frivillige

Relaterte artikler