Norsktrening

Norsktrening

Norsktrening er et lavterskeltilbud der flyktninger og innvandrere trener på norsk språk i en uformell sammenheng.

Det å kunne norsk er avgjørende for å få et godt og verdig liv i Norge. Mange flyktninger og innvandrere tilbringer sine første måneder og år i Norge uten å få praktisert og utviklet norsk i dagliglivet. 

Uformelt og sosialt

Røde Kors Norsktrening er uformelle og sosiale treff i grupper. Deltakerne får mulighet til å praktisere norsk muntlig og øve på dagligtale.

Aktiviteter

Vanlige aktiviteter på norsktreningen er for eksempel å lese aviser, snakke om ulike tema, drive med rollespill og gå gjennom vanlige ord og uttrykk. Aktiviteten fungerer godt som et supplement til ordinær norskundervisning.

Hovedmålet med Norsktrening er å bidra til økt integrering. Språk er den viktigste nøkkelen til god integrering.

Bidrar til integrering

Norsktrening er spesielt viktig for personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å følge ordinær norskundervisning eller av ulike grunner ikke har rett på offentlig norskopplæring.

Tre muntre kvinner i undervisningssamtale rundt et bord
- Norsk er ikke mitt morsmål. Og det er ikke alltid jeg forstår alt, og det er ikke alltid jeg uttaler ord rett. Men jeg går på norsktrening hver uke, og litt etter litt blir jeg bedre.

Hver onsdag møter Maryam opp på norsktrening hos Tromsø Røde Kors. Les historien til Maryam

Hvor og når foregår norsktrening?

Du må ta kontakt med din lokalforening for å finne ut om tider og sted. Bruk "Få norsktrening" knappen under eller besøk din lokalforening her!

PS. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle lokalforeninger har dette tilbudet.

Krav til frivillige

Relaterte artikler