Norsktrening

Norsktrening

Norsktrening er et lavterskeltilbud der flyktninger og innvandrere trener på norsk språk i en uformell sammenheng.

Se om norsktrening tilbys i en lokalforening nær deg

Skriv inn ditt postnummer eller velg fylke:


  Det å kunne norsk er avgjørende for å få et godt og verdig liv i Norge. Mange flyktninger og innvandrere tilbringer sine første måneder og år i Norge uten å få praktisert og utviklet norsk i dagliglivet. 

  Uformelt og sosialt

  Røde Kors Norsktrening er uformelle og sosiale treff i grupper. Deltakerne får mulighet til å praktisere norsk muntlig og øve på dagligtale.Vanlige aktiviteter på norsktreningen er for eksempel å lese aviser, snakke om ulike tema, drive med rollespill og gå gjennom vanlige ord og uttrykk. Aktiviteten fungerer godt som et supplement til ordinær norskundervisning.

  Bidrar til integrering

  Norsktrening er spesielt viktig for personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å følge ordinær norskundervisning eller av ulike grunner ikke har rett på offentlig norskopplæring. Hovedmålet med Norsktrening er å bidra til økt integrering. Språk er den viktigste nøkkelen til god integrering.

  Krav til frivillige