Gjør årets mørkeste dag litt lysere

Røde Kors jobber hver dag for å bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet. På den mørkeste av alle dager, 21. desember, ber vi alle tenke etter: Kan du lyse opp dagen for noen?

Mange mennesker føler seg ensomme og savner å være del av et fellesskap. Ensomhet er smertefullt og kan være helseskadelig. Den rammer i alle faser av livet, men forskning viser at det er unge og gamle som er mest utsatte.
 
Om lag halvparten av den norske befolkningen forventes å bli rammet av lettere psykiske plager eller lidelser i løpet av sitt liv. Det er vanligst å oppleve angst eller depresjon. Det er også slik at rus, kriminalitet og migrasjon gjør at mange havner utenfor sosiale fellesskap. Mangel på nettverk og fellesskap kan føre til ensomhet og isolasjon.

Mennesker trenger mennesker

Å bli anerkjent av andre som et verdifullt medmenneske er viktig for oss alle. Hvis vi ikke opplever dette, kan vi miste troen på oss selv og få mindre styrke til å håndtere livene våre.

I sårbare situasjoner i livet kan vi ha ekstra behov for støtte av medmennesker rundt oss. Til tross for at vi i Norge har et godt utbygd velferdssamfunn, faller mennesker utenfor fellesskapet og ender opp med levekår som ikke er akseptable.

Røde Kors er til stede for mennesker som har behov for omsorg og sosial kontakt ved å tilby åpne møteplasser og kontakt én-­til-­én og i nettverk.

Du kan lese mer om noen av aktivitetene våre under «Tilbud».Ta gjerne kontakt med Røde Kors lokalt for å få vite mer om aktivitetene der du bor.