Innkalling til distriktsårsmøte med ekstraordinært møte lørdag 20. mars 2021

Her finner du innkalling, dagsordener og saks-/årsmøtepapirer, samt valgkomiteens innstilling

 

Her finner du også en samlefil i pdf med dagsordener, saks-/årsmøtepapirer og valgkomiteens innstilling (obs; noen liggende dokumenter i stående format her, så det kan være praktisk å skrive ut dokumentet, dersom man ønsker å benytte samledokumentet).