Innkalling til distriktsårsmøte med ekstraordinært møte lørdag 20. mars 2021

Her finner du innkalling, dagsordener og saks-/årsmøtepapirer, samt valgkomiteens innstilling

 • Innkalling med påmeldingsskjema (som også ble sendt ut 4.2.21 sammen med invitasjonen)
 • Dagsorden_saksliste ekstraordinært møte 20.3.21
 • Saksdokument ekstraordinært møte: BRK Evaluering av distriktsorganisasjonen i perioden 2018-2020
 • Saksdokument ekstraordinært møte: Forslag til Årsmøte BRK – fra Nesbyen
 • Saksdokument ekstraordinært møte: BRK Saksframlegg pilot
 • Dagsorden_saksliste distriktsårsmøte 20.3.21
 • Årsberetning 2020
 • Aktivitetsregnskap 2020 og budsjett 2021
 • Revisjonsberetning for BRK
 • Handlingsplan 2021-23
 • Rammebudsjett 2021
 • Forslag til reviderte lover for Buskerud Røde Kors 2021
 • Valgkomiteens innstilling 2021 (CV er sendt ut i egen e-post til de med stemmerett)

Her finner du også en samlefil i pdf med dagsordener, saks-/årsmøtepapirer og valgkomiteens innstilling (obs; noen liggende dokumenter i stående format her, så det kan være praktisk å skrive ut dokumentet, dersom man ønsker å benytte samledokumentet).