Velkommen til årsmøtehelg i Buskerud Røde Kors

Distriktsstyret i Buskerud Røde Kors inviterer til årsmøte på Quality Hotel Grand (Kongsberg) lørdag 25. mars og søndag 26. mars.

Påmelding

Alle som skal delta på årsmøte må melde seg på via denne lenken.  Påmeldingsfrist er fredag 3. mars. Merk at påmelding må være avklart med lokalforeningsleder (gjelder deltakere fra lokalforeninger). Påmelding er bindende. Ved avmelding vil lokalforeningen allikevel faktureres for oppholdet. 

Innkalling og sakspapirer iht. Norges Røde Kors lover sendes ut med minst 21 dagers frist. 

Hvem er delegat med stemmerett på årsmøtet:   

  • Medlemmer av distriktsstyret
  • Leder ELLER nestleder i lokalforeningen 
  • Leder ELLER nestleder i lokalrådene for henholdsvis Røde Kors hjelpekorps, Røde Kors omsorg og Røde Kors Ungdom 

Dersom verken lederen eller nestlederen kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen (ref. §12, Lover for distriktene i Røde Kors). Hvis det er andre enn leder/nestleder som skal ivareta rollen som delegat, informer oss om dette innen 3. mars via e-post:  henrik.saterdal@redcross.no

Årsmøtedokumenter 2023 for Buskerud Røde Kors 

Samlefil årsmøtepapirer Buskerud Røde Kors

For program og annen informasjon, klikk her 

Her finner du lovene våre

Her finner du bestemmelser for finans i Røde Kors. 

Priser

  • Overnatting fredag - lørdag (fullpensjon, 2145,-)
  • Overnatting Fredag - søndag (fullpensjon, 3705,-)
  • Overnatting lørdag - søndag (fullpensjon, 2755,-)
  • Årsmøtehelg uten overnatting (lørdag og søndag, 1220,-)
  • Kun deltakelse lørdag (dagpakke, 610,-)
  • Kun deltakelse søndag (dagpakke, 610,-)

Program: