Signert avtale Vis bildetekst
MANGE HENDER: Representantene for de tre organisasjonene vil samlet kunne bidra med flere hundre frivillige hender ved en krise som en flom, skogbrann, pandemi eller andre uønskede hendelser. (Foto: Robert Walmann/ Røde Kors)

Denne avtalen gjør Drammen tryggere

Drammen kommune har inngått en unik avtale med tre frivillige beredskapsorganisasjoner.

– Vi blir et viktig verktøy for kommunen når det oppstår kriser, sier Rune Skjolden i Nedre Eiker Røde Kors.

Røde Kors lokallag i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik, Norsk Folkehjelp lokallag i Drammen og Sande – og Norske Kvinners Sanitetsforening i Drammen, Konnerud, Skoger og Solbergelva har signert avtalen som i norsk sammenheng kan kalles historisk.

Viktig verktøy

For alle disse frivillige beredskapsorganisasjonene har blitt enige om å signere en felles beredskapsavtale med Drammen kommune.

– Sammen blir vi et viktig verktøy for kommunen når det oppstår kriser. Vi kaller det for samvirke, forteller Rune Skjolden i Nedre Eiker Røde Kors, og legger til at de tre organisasjonene kan dra nytte av hverandre kompetanse og fremstå mer som en enhet når behovet melder seg.

Effektiv i kriser

– Et samstemt og enhetlig sivil beredskap er avgjørende for å arbeide effektivt i kriser. Vi er glade for at vi nå kan signere avtalen og begynne å virke sammen. Denne avtalen er historisk fordi vi ikke er kjent med andre kommuner som har tilsvarende avtale, sier Skjolden.

Et tryggere Drammen

Han får støtte av daværende ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg.

–Veien videre blir mer forutsigbart for alle parter, og denne avtalen vil styrke kommunens samlede beredskap. Denne avtalen kan forhåpentligvis også inspirere andre kommuner til å inngå liknende samarbeidsavtaler, sier hun.