På øvelse med Øvre Eiker Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Øvre Eiker Røde Kors Vis bildetekst
På øvelse med Øvre Eiker Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Øvre Eiker Røde Kors

Øvre Eiker Røde Kors

Øvre Eiker Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter. Vi har hjelpekorps, flyktningguide og BARK (barnas Røde Kors).

Adresse
Sagvn. 16 Postboks 149, 3321 VESTFOSSEN
Leder
Bård Reitan
Nestleder
Kent Martin Gundersen

Leder i foreningen

Martin Kristoffersen
E-post: leder@oerk.no
Tlf. 938 66 610

Her finner du Øvre Eiker Røde Kors sin Facebook-side

Våre aktiviteter: