To gode frivillige Vis bildetekst
De to ildsjelene i Røde Kors, Torunn Tuvi og Roy Paulsen. (Foto: Jane Grøtting/ Røde Kors)

Prosjekt besøkstjeneste - Nye Drammen

Da Cecilie meldte seg som frivillig ønsket hun å bli kjent med andre frivillige, få kunnskap om førstehjelp og ikke mist bidra i arbeidet Røde Kors bidrar med for avlastning av isolasjon og ensomhet lokalt i Svelvik.

Svelvik Røde Kors hadde tidligere i år ikke en egen besøkstjeneste, men på grunn av Prosjekt Besøkstjeneste

Nye Drammen ble den etablert i løpet av våren og sommeren. Det har kommet til flere nye frivillige og mange er koblet til en besøksvert allerede. Cecilie Schilling er en av disse nye frivillige. Hun er en travel dame med mange jern i ilden. Hun er Svelviks sangfugl og synger seg inn i hjertene til sitt publikum. Nå ønsker hun å synge seg inn i hjertet til sin besøksvert.

Vi møter Cecilie og hennes besøksvert Magnhild Andersson (77) i Svelvik. De har første turen ute sammen og koser seg i nydelig høstvær. Magnhild er takknemlig for at hun har fått en besøksvenn fra Røde Kors.

– Det er flere beboere her som kunne trengt en besøksvenn», sier Magnhild. 

– Da jeg ble kontaktet av koordinator i for besøkstjenesten, Jane Grøtting, fikk jeg tett oppfølging og tilbud om spennende kurs veldig raskt. Jeg ser frem til å være en besøksvenn for Svelvik Røde Kors, sier Cecilie.

Knyter den nye storkommunen sammen

– Prosjekt Besøkstjeneste – Nye Drammen er et 3 åring prosjekt som skal styrke besøkstjenesten for å kunne møte fremtidens behov i Drammen kommune, sier Jane Grøtting.

Vi ser i kartlegginger som er gjort at antall eldre vil doble seg de neste 20 årene og at institusjonene i Drammen kommune har behov for mange nye frivillige. I tillegg så vi at det å være aktivitetsleder i besøkstjenesten i en stor lokalforening som Drammen er veldig tidkrevende. Prosjektet skal derfor også bidra til å gjøre denne oppgaven enklere ved å ha flere ledere slik at de kan samarbeide om mottak av nye frivillige og kobling av disse og ikke minst da få ett ledernettverk på tvers av tidligere kommunegrenser.

Prosjektet er ett samarbeid mellom besøkstjenesten i Nedre Eiker-, Drammen- og Svelvik Røde Kors. Ressursgruppen ble startet i januar 2020 og består av representanter for alle de tre lokalforeningene. Kommunen er en viktig samarbeidspartner i prosjektet. Det vil kunne gi Røde Kors en tettere kontakt med hjemmetjenesten for eksempel som treffer mange ensomme hjemmeboende. De kan derfor formidle behovene der ute.

– Det er en vinn-vinn for begge parter - for kommunen, brukerne og oss i Røde Kors, sier Jane Grøtting.

Prosjektet er finansiert via midler vi har fått av Stiftelsen Kaare Berg. Stiftelsen Kaare Berg ble etablert i 1991 av ekteparet Inger og Kaare Berg. Den nå avdøde eiendomsinvestoren Kaare Berg valgte å gi bort hele formuen sin til stiftelsen. Stiftelsen har ett vedtaksfestet formål om å dele ut midler til allmennyttige formål.

– At Stiftelsen Kaare Berg ville bli med på dette er veldig flott, jeg er veldig takknemlig for at de bidrar økonomisk inn i prosjektet slik at vi får dette til, sier Jane Grøtting.

De frivillige lederne

– Samarbeid mellom våre lokalforeninger gir ett bredere tilbud til de som trenger en besøksvenn, sier Roy Paulsen, frivillig og leder for besøkstjenesten i Nedre Eiker Røde Kors.

Paulsen er med i ressursgruppen og ser allerede nå at prosjektet har ført til ett samarbeid på tvers av tidligere kommunegrenser, og ikke minst ført til at han har fått mer kjennskap til de to andre lokalforeningene i Drammen kommune.

– Det er fint å være frivillig for en som trenger det. Det er mange ensomme der ute og vi kan gjøre en forskjell. I korona-perioden ser vi at behovene har endret seg. Behovene der ute kan være hjelp til handling, henting av medisiner, følge til sykehus og andre helsetjenester. Dette kommer i tillegg til alle de vanlige koblingene vi har 1:1 hjemme og på institusjon. Vi trenger derfor flere nye frivillige, sier Roy Paulsen.

Torunn Auvi, frivillig og leder for besøkstjenesten i Drammen Røde Kors, er også med i ressursgruppen og har selv kjent på hvordan det er å ha ansvaret alene. Hun forteller at det har vært veldig mye arbeid for en aktivitetsleder i besøkstjenesten i Drammen Røde Kors. Det er mange telefoner, intervjuer og kartlegginger.

– Alt tar veldig mye tid. Avtaleboken min har til tider vært rimelig full, sier Torunn Auvi.

– Mottak av nye frivillige er viktig, så vi ser frem til at vi to, og de nye gruppelederne skal starte denne jobben sammen», sier de to engasjerte aktivitetslederne. 

Prosjektet vil forhåpentligvis føre til at vi får en sterkere stemme inn til kommuneadministrasjonen. Dette vil da igjen føre til at vi lettere får tak i de som trenger besøk.

– Vi tror det er mange der ute som kunne trenge en besøksvenn», sier Torunn og Roy. «Sammen er vi sterke», sier de to engasjerte frivillige lederne i kor.

Behov for nye frivillige

– Vi trenger flere frivillige - så har du lyst til å gjøre en forskjell for andre eller ønsker du besøk så ta kontakt med Røde Kors. Det er en meningsfull hobby og gir veldig mye tilbake til oss som er frivillige, sier Torunn.

Vil du ha en besøksvenn fra Røde Kors? Ta kontakt med din lokale Røde Kors forening.