Barn som leker i snøen Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Røde Kors inviterer til gratis jule- og nyttårsferie

Røde Kors vet at julen oppleves som en tøff tid for mange barnefamilier som sliter med svak økonomi.

Ferie for alle tilbyr en trygg jule/nyttårsfeiring, med masse lek og moro, god julemat og gode gamle juletradisjoner.

Også i år vil vi arrangere jul og nyttårsferie på Merket Røde Kors senter i Valdres. Juleferien arrangeres fra 22. til 26. desember, mens nyttårsferien arrangeres fra 28. desember til 1. januar.

Ferieturene arrangeres som gruppeturer med 60 gjester per tur og en gruppe på 8 frivillige som leder ut i aktivitet. Alle våre ferieturer, aktiviteter og transport fra utvalgte byer til feriestedet er gratis for både gjester og for hjelpeapparatet. Detaljert informasjon om transportalternativer og annen relevant informasjon sendes til familiene som får plass.

Hva er en ferietur med Ferie for alle?

 • En gruppetur med aktivitetsprogram
 • Måltidene spises i fellesskap
 • Frivillige er med som tilretteleggere og aktivitetsledere – ikke avlastere
 • Hovedfokuset er barna og familiens felles opplevelse
 • Rusfri
 • Fri for rasisme
 • Familiens ferie – de kan velge å gjøre andre ting enn det som er på programmet
 • Gratis – mange familier søker plass. Vi må betale for en ukes ferieopphold for de familiene som ikke dukker opp. Noen ganger må man melde avbud, men vi håper at vi får beskjed så tidlig som mulig! Vi ønsker å få mest mulig ut av pengene vi forvalter. 
 • GØY!

Hvem kan søke?

Tilbudet gjelder for familier med svak økonomi bosatt i Viken og Oslo.

 • Kriterier for å søke:
 • Familien må ha minst ett eller flere barn i alderen 6-13 år
 • Familien må ha hatt svak økonomi over tid, minst 3 år i Norge
 • Minst en av foreldre må kunne kommunisere godt på norsk
 • Våre frivillige er ikke avlastere, barn med spesielle behov kan kun delta om foreldrene selv kan ivareta barnets/barnas behov (mulig å søke med egen ekstrahjelp)
 • Har man deltatt på ferie med Røde Kors i løpet av de tre siste årene kan man søke, men man vil ikke ha førsteprioritet på plass.

Før innsending av søknad

Alle søknader må gå via hjelpeapparatet. Familiene må bli godt informert om kriteriene for å søke på våre ferier. Søknader som blir sendt direkte fra familier uten at påmelder er involvert, vil dessverre ikke bli behandlet.

For mer informasjon les her

Søknadsprosessen

For å søke plass for en aktuell familie må du gå inn her

Ved innsendt søknad vil du motta en bekreftelsesmail som kan besvares direkte ved spørsmål.

Vi behandler søknadene fortløpende, fra vi åpner søknadskjema og helt fram til alle plasser er tildelt og bekreftet. Søknadsskjema åpnes onsdag 1. november kl.12.00. Når søknadene er ferdigbehandlet, sendes svaret til både påmelder og familiene med beskjed om familien har fått plass, eller om de er på en venteliste.

Familier som er på venteliste vil bli kontaktet fortløpende ved ledig kapasitet.   
Vi gjør dere oppmerksomme på at oppholdene fjernes fra søknadsskjema så fort disse er fullbooket. Med andre ord jo fortere dere søker jo fortere vil vi kunne gi dere svar på søknaden.  

For spørsmål, ta kontakt med Ferie for alle Østlandet

ferieforalleostlandet@redcross.no