Sør-Varanger Røde Kors

Sør-Varanger Røde Kors er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner. Vi samarbeider med Frivillighetssentralen.

Adresse
Boks 160, 9915 KIRKENES
E-post
sorvaranger.rodekors@gmail.com
Leder
Lene Langsæter
Nestleder
Even Jerijervi

Sør-Varanger Røde Kors Hjelpekorps:

Leder: Judith Fjeldberg, e-post: jfjeldberg@yahoo.com , tlf: 93094719.

Her finner du oss på vår Facebook-side