Løten Røde Kors

Løten Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og Besøksvenn.

Adresse
Kildevegen 14, 2340 LØTEN
E-post
froydis.kjos@fsc.no
Nestleder
Karoline Sandvik Olsen
Leder
Frøydis Vangen Kjøs

Her finner du Løten Hjelpekorps Facebook-side