Distriktsstyret i Hedmark Røde Kors

Distriktsstyrets oppgave er å arbeide for Røde Kors prinsipper og formål innenfor fylket.

Distriktsstyrets oppgaver innebærer blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Hedmark Røde Kors har årsmøte hvert år med valg av distriktsstyre.

Distriktsstyret arbeider innenfor rammen av gjeldende hovedprogram og foreningens strategier som er vedtatt av Landsstyret. Styret fastsetter målene, peker ut kursen og angir hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målene. Distriktsstyret skal ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og skal sammend med distriktsrådene bistå lokalforeningene i deres arbeid.

Distriktsleder: Aud Rolset Sanner, E-post:  audsan@icloud.com Tlf: 916 90 280

Nestleder: Magnus Kvaal, E-post: magnuskvaal@outlook.com, Tlf: 909 15 317

Styremedlem: Merethe Liland, Tlf: 934 53 202

Styremedlem:  Erika B. Von Gegerfelt, Tlf: 479 93 062

Styremedlem: Rasmus Dyresen Lilleløkken, Tlf: 900 67 422

Varamedlem: Svein Solli, Tlf: 950 46 450

Varamedlem: Lill-Cathrin B. Auestad, Tlf: 911 30 814

Røde Kors Omsorg

Distriktsrådsleder: Karianne Neergaard

Epost: karianne.neergaard@rodekors.org,  Tlf: 913 41 457

Røde Kors Hjelpekorps

Distriktsrådsleder: Lars Molstad

Epost: lars@molstad.org,  Tlf: 970 71 341

Røde Kors Ungdom

I Hedmark finnes det ikke aktivitet innenfor Røde Kors Ungdom for øyeblikket.     

Distriktsstyret 2022
Distriktsråd Omsorg 2022
Distriktsråd Hjelpekorps 2022