Distriktsstyret i Hedmark Røde Kors

Distriktsstyrets oppgave er å arbeide for Røde Kors prinsipper og formål innenfor fylket.

Distriktsstyrets oppgaver innebærer blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Hedmark Røde Kors har årsmøte hvert år med valg av distriktsstyre.

Distriktsstyret arbeider innenfor rammen av gjeldende hovedprogram og foreningens strategier som er vedtatt av Landsstyret. Styret fastsetter målene, peker ut kursen og angir hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målene. Distriktsstyret skal ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og skal sammend med distriktsrådene bistå lokalforeningene i deres arbeid.

Distriktstyret:

Distriktsleder: Magnus Kvaal
E-post: magnus.kvaal@rodekors.org, Tlf: 909 15 317

Nestleder: Erika B. Von Gegerfelt
Epost: erika.von.gegerfelt@rodekors.org, Tlf: 479 93 062

Styremedlem: Jan Nordengen, Tlf: 478 03 486

Styremedlem: Svein Solli, Tlf: 950 46 450

Styremedlem: Bjørn Erik Kroken, Tlf 950 79 799

Styremedlem: Rasmus Dyresen Lilleløkken, Tlf: 900 67 422

Styremedlem: Anne Katrine Grindalen, Tlf: 911 67 243

Varamedlem: Sivert Brenne Hagen, Tlf: 400 70 668

Varamedlem: Sissel Krogstie, Tlf: 951 47 253

Røde Kors Omsorg:

Distriktsrådsleder: Anne Katrine Grindalen
Epost: anne.grindalen@rodekors.no,  Tlf: 911 67 243

Røde Kors Hjelpekorps:

Distriktsrådsleder: Rasmus Dyresen Lilleløkken
Epost: rasmus.lillelokken@rodekors.org,  Tlf: 900 67 422

Røde Kors Ungdom

I Hedmark finnes det ikke aktivitet innenfor Røde Kors Ungdom for øyeblikket.     

Total oversikt over styret, råd og komiteer

Årmøteinnkalling 2024

Årsmøtebok 2024