Illustrasjonsfoto nettverk etter soning

Bergen Røde Kors hjelper innsatte med gjeldsproblemer

– Rundt 85 prosent av innsatte i norske fengsler har gjeld. Dette kan gjøre veien tilbake til et vanlig liv vanskelig, sier Ida Rullestad Odland.

Hun ble ansatt som koordinator sommeren 2021 for å jobbe med et nytt prosjekt innenfor Nettverk etter soning-aktiviteten i Bergen Røde Kors. Odland er utdannet jurist og har tidligere jobbet i Forbrukertilsynet.

– Med gjeldsproblemer er faren for tilbakefall til kriminalitet stor i tiden etter endt soning. Målet vårt er å hjelpe den domfelte til et liv uten kriminalitet. Vi opplever at gjeldsarbeidet er en del av en livsendrende prosess, og at vår hjelp er direkte og nyttig. Det ligger mye mestring i å få orden på egen økonomi, sier Odland.

LETER ETTER FRIVILLIGE

Arbeidet handler om å hjelpe til med ubetalte erstatninger, bøter, høye forbrukslån og kredittkortgjeld som har vokst under soning. Tilbudet har eksistert i Røde Kors siden 2012, og nå utvides altså tilbudet til Bergen.

Sammen med kollega Hilde Amundsen leter Odland etter frivillige til NES Gjeld. NES-aktiviteten har i en årrekke bidratt til at overgangen fra fengsel tilbake til samfunnet blir lettere. Frivillige bidrar til et skritt i retning av ny tilværelse uten kriminalitet. Men til nå har NES handlet om sosiale aktiviteter i én-til-én-kobling med en frivillig fra Røde Kors, i tillegg til gruppeaktiviteter som trening, fotball, klatring, yoga, fjellturer og mye mer. 

Alt dette skal NES fortsette å være, men i tiden fremover vil NES-deltakere i Bergen også få tilbud om gjeldsbistand.

– Som frivillig i NES Gjeld følger man opp en domfelt som nærmer seg løslatelse. Oppgavene består blant annet av å sette opp budsjett, yte gjeldsbistand og gi råd om hverdagsøkonomi. Det er ingen krav til forkunnskaper eller økonomisk bakgrunn, sier Odland.

SLIK ORGANISERES OPPGAVENE

Frivillige som registrerer seg og deltar på Røde Kors-startkurs, blir kontaktet av Odland eller Amundsen. De vil være kontaktpersoner og hele veien sørge for at frivillige er trygge i rollen. Alle som melder seg blir kalt inn til samtale og får deretter tilbud om kurs. 

– Etter hvert blir frivillige introdusert til en domfelt som nærmer seg løslatelse. Møtene foregår i våre lokaler sentralt i sentrum, og både Ida og jeg kan delta ved behov, sier Amundsen.  

 – Hvem ser dere etter?

– Vi ser etter frivillige med engasjement, som bryr seg og som har overskudd til å bidra på veien til en mer ordnet økonomi. Vi ønsker å komme i kontakt med mennesker som har noe tallforståelse og ren vandel, sier Amundsen.

Gjeldsprosjektet i Bergen Røde Kors er allerede i gang. 

– Vi har satt i gang noen frivillige, men er helt avhengige av flere. Det er mange domfelte som ønsker hjelpen vår og behovet er stort, sier Odland.

  • Lurer du på noe eller ønsker å bli frivillig? Ta kontakt med Ida Rullestad Odland på epost eller telefon 41395402