Styret i Bergen Røde Kors

Styret i Bergen Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Styreleder: John Magnar Bøe
Tlf. 93 40 72 18
john.boe@dnb.no