Styret

Styret i Bergen Røde Kors leder lokalforeningens virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser.

Styreleder: Monika Håkansson
Tlf. 41 57 05 73
monica.hakansson@bergen.kommune.no

Nestleder: John Magnar Bøe
Tlf. 93 40 72 18
john.boe@dnb.no

Styremedlem: Walther Wangberg
walter.wangberg@rodekors.org

Styremedlem: Magne Ervik
magne.ervik@getmail.no

Styremedlem: Susanne Fagerbakke
Tlf: 99 57 98 87
susannelf@gmail.com

Styremedlem/Leder Omsorgsrådet: Ragnhild Hvoslef Krüger             
Tlf. 48 10 18 27
ragnhild.cathrine@gmail.com

Styremedlem/Leder Lokalråd Hjelpekorps: Birger Åsheim
Tlf: 411 41 115
korpsleder@brkh.no

Styremedlem/Leder Lokalråd Ungdom: Lea Sørstø Simonsen
Tlf. 412 64 438
lea.sorsto.simonsen@rodekors.org

Varamedlem: Yalda Seddighi