Fitjar Røde Kors

Fitjar Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Sandbrekkvn. 95, 5225 NESTTUN

Velkommen!

Vi trenger flere frivillige i Fitjar Røde Kors

Her finner du Fitjar Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side