Stranda Røde Kors

Stranda Røde Kors er en forening med aktivitet både innenfor søk og redning, omsorg og beredskap.

Adresse
Movegen 52, 6200 Stranda Postboks 100, 6200 STRANDA
Telefon
91772360
E-post
per.inge.jelle@gmail.com
Leder
Per Inge Jelle

Her finner du Stranda Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Velkommen!

Aktiviteter i Stranda Røde Kors