Stranda Røde Kors

Stranda Røde Kors er en forening med aktivitet både innenfor søk og redning, omsorg og beredskap.

Adresse
Movegen 52, 6200 Stranda Postboks 100, 6200 STRANDA
Telefon
98694397
E-post
stranda@rodekors.org
Leder
Bengt Mosesen
Nestleder
Liv Marit Krüger Gjærde

Her finner du Stranda Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Velkommen!

Aktiviteter i Stranda Røde Kors