Vestnes Røde Kors

Vestnes Røde Kors engasjerer frivillige gjennom sine omsorgsaktiviteter knyttet til Besøkstjeneste og ungdom. Bli med du også!

Adresse
Vestnes Frivillighetsentral, 6390 VESTNES
Nestleder
Sølvi Mathilde Heggdal
Leder
Sølvi Berit Skar

Velkommen!

Aktiviteter i Vestnes Røde Kors