Vestnes Røde Kors

Vestnes Røde Kors engasjerer frivillige gjennom sine omsorgsaktiviteter knyttet til Besøkstjeneste og ungdom. Bli med du også!

Adresse
Vestnes Frivillighetsentral, 6390 VESTNES
Leder
Sølvi Berit Skar
Nestleder
Sølvi Mathilde Heggdal

Velkommen!

Aktiviteter i Vestnes Røde Kors