Vikna Røde Kors

Vikna Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 325, 7901 RØRVIK

Velkommen

Leder:
Vigdis Nordheim, tlf 90626999, e-post: vigdislothe@hotmail.com

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Vikna Røde Kors Ungdoms Facebook-side