Deltakerne fra nord: Julia Fieler, Tromsø, Robert Kamben fra Tromsø, Christian Jørgen Rasmussen, Beiarn. Vinterkurs i operativ ledelse på Finse. Skred-dag. Snøskred. (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Beiarn Røde Kors

Beiarn Røde Kors har i hovedsak sin aktivitet rettet mot Hjelpekorpset. Ellers er det drift av Røde Kors hytta, samt noen mindre aktiviteter.

Korpsleder
Tlf: 97 65 36 57 

Alarmtelefon   
Tlf: 47 84 30 07

Utleie av Røde Kors-hytta

Om Beiarn Røde Kors

Følg oss på Facebook!

Aktiviteter i Beiarn Røde Kors