Besøksvenner med hunder

Aktiviteter i Nordland Røde Kors

De fleste aktivitetene driftes av lokalforeningene. Oversikt over dem finner du hos hver enkelt lokalforening. Fra distriktsnivå organiserer vi 2 aktiviteter i samarbeid med lokalforeningene.

Ferie for alle

Ferie for alle organiseres i et samarbeid mellom lokalforeningene våre og ansattressurser på distriktskontoret. Feriene planlegges etter lokale behov og tilpasninger, som lokalforeningene kjenner best. Distriktskontoret bistår med kvalitetssikring og administrerer invitasjoner og påmeldinger i et lukket system. Vi jobber hardt for å ivareta personvernet i denne aktiviteten og organiserer kurs og opplæring for våre frivillige. Sommer er høysesong for denne aktiviteten og vi har de siste årene hatt 11 opphold, spredt utover hele det flotte fylket vårt. 

Besøksvenn med hund

Besøksvenn med hund er en distriksaktivitet, i og med at distriktet har ansvar for instruktørene i denne aktiviteten. Pr 2024 har vi 6 instruktørere i Nordland som benyttes for kursing av nye besøksvenner med hund. Besøksvenn med hund er en aktivitet i vekst og det krever mye av både den frivillige og hunden å bli kvalifisert, gjennom 2 kurshelger. Besøksvenner med hund organiserer seg i sin lokalforening og besøker både institusjoner og drar på hjemmebesøk.

Samlinger i Nordland Røde Kors

Nordland Røde Kors har to faste felles samlinger i løpet av året, i Bodø. Disse organiseres i stor grad av ansatte i Nordland Røde Kors, i samarbeid med distriktsstyrets bestillinger. 

Mars/april

Vi inviterer til samling i mars/april (avhengig av når påsken faller fra år til år), som har fokus på ledelse og utvikling av gode ledere i lokalforeningene. Dette gjelder fra aktivitetsledere til ledere i lokalforeningsstyret. Tema og innhold varierer etter behov og aktuelle hendelser. Annen hvert år arrangeres årsmøte for Nordland Røde Kors, da faller ledersamlingen ut.

Oktober

Dette er siste helg i oktober og har fokus på de ulike aktivitene vi har i distriktet. Helgen organiseres typisk med noe felles opplegg og at man er sammen i sine aktiviteter på tvers av lokalforeningene. Her er viktig erfaringsutveksling og inspirasjon hovedfokus.