Ukens julestjerne deles ut hvert år i desember til Røde Kors-frivillige som har gjort en ekstra innsats i sitt lokalsamfunn.

Ukens julestjerne fra Nordland Røde Kors

Hver uke gjennom desember tildeler Nordland Røde Kors "ukens julestjerne" til en frivillig eller lokalforening som har gjort en ekstra innsats gjennom det siste året.

Ukens julestjerne er ment som en heder til frivillige som har bidratt til gode gjerninger og humanitær innsats i sitt lokalmiljø. Frivillige er bærebjelken i Røde Kors, og det er derfor stas å kunne gi en ekstra oppmerksomhet til utvalgte frivillige. Her er de heldige vinnerne fra 2016:

Uke 48: Lars Hannevold, Sortland Røde Kors

Ukens julestjerne 48 - Lars Hannevold
Lars Hannevold i Sortland Røde Kors er mottaker av ukens julestjerne i uke 48.

Du får ukens julestjerne for din fantastiske innsats og engasjement som frivillig i Sortland Røde Kors. Din iver har bidratt til økt entusiasme for Røde Kors-arbeid i lokalforeningen, nye medlemmer og flere aktiviteter.

Sortland Røde Kors har blomstret i 2016, og Lars har vært en av ildsjelene som har bidratt til ny giv. Lokalforeningen har inngått samarbeid med flere lokale organisasjoner i Sortland, og sammen har de et flerkulturelt treffsted en gang i måneden. I høst sto Lars i bresjen for en stor konsert til inntekt for årets TV-aksjon, der alle innsamlede midler går til Røde Kors' arbeid for ofre i krig og konflikt. Han har også bidratt til økt fokus på beredskap i lokalforeningen og i kommunen.

Du kan lese mer om Sortland Røde Kors her.

Uke 49: Tone Magnussen, Bodø Røde Kors

Ukens julestjerne 49 - Tone Magnussen
Tone Magnussen i Bodø Røde Kors er mottaker av ukens julestjerne i uke 49. Her er hun flankert av lokalforeningsleder Øystein Nystad (nr. to fra venstre) og to Bodøværinger som kom for å være med på aktiviteten 14.12.

 "Lån en Bodøværing" er en flott og innovativ aktivitet som har inspirert andre frivillige og lokalforeninger til å starte lignende tilbud – og ikke minst er det et supert tilbud til alle som er ny i Bodø. Stå på videre - Røde Kors trenger slike som deg!

Tone var en av initiativtakerne til aktiviteten Lån en Bodøværing i begynnelsen av 2016, som har blitt en populær aktivitet. Nye og "gamle" Bodøværinger møtes på Stormen bibliotek hver onsdag. Folk som nylig har flyttet til byen; flyktninger, asylsøkere, studenter, eller andre, kan komme til biblioteket og låne en Bodøværing en times tid. Timen disponeres som en selv vil - det kan være prat i par eller grupper, en tur i sentrum, eller en tur på kafé. 

Tone er fortsatt en aktiv ildsjel i Lån en Bodøværing, i tillegg til at hun er frivillig i visitortjenesten.

Du kan lese mer om Lån en Bodøværing her.

Uke 50: Ballangen Røde Kors v/ Trond Pedersen

Ukens julestjerne 50 - Ballangen Røde Kors Bente og Rozina
Rozina Bein (t.h.) delte ut ukens julestjerne til Ballangen Røde Kors på juleavslutningen med asylmottaket i kommunen. Nestleder Bente Havaas tok i mot på vegne av lokalforeningen da leder Trond Pedersen ikke var tilstede.

Dere får ukens julestjerne for deres fantastiske innsats og engasjement i lokalmiljøet. Ballangen Røde Kors gjør en utrettelig innsats og tilbyr et allsidig aktivitetstilbud for de etniske minoritetene i Ballangen kommune. Dere utgjør en viktig forskjell! Stå på videre, Røde Kors trenger slike som dere.

Ballangen er et lite, men aktivt lokalsamunn - med stort engasjement for den flerkulturelle befolkningen. Ballangen Røde Kors har et variert aktivitetstilbud som spenner fra flyktningguide og internasjonal kvinnegruppe, til aktiviteter på mottak for enslige mindreårige asylsøkere. De forsøker å skape møteplasser der folk kan møtes på tvers av kjønn, alder og kultur, og ser ut til å lykkes med det.

Lokalforeningsleder Trond Pedersen står som formell mottaker av ukens julestjerne, men det er en hel rekke frivillige som står sammen og gjør dette mulig.

Du kan lese mer om Ballangen Røde Kors her.

Uke 51: Arne André Karlsen og Svein Erik Aasen, Sandnessjøen Røde Kors

 

Dere får ukens julestjerne for deres fantastiske innsats og engasjement som frivillige i Sandnessjøen Røde Kors. Et utrolig engasjement og stå-på-vilje har bidratt til at Røde Kors-huset i Sandnessjøen nå står ferdig – klar til å romme masse flott, humanitær aktivitet. Stå på videre, Røde Kors trenger slike som dere!

Røde Kors-huset til Sandnessjøen Røde Kors brant ned til grunnen for noen år tilbake, og savnet etter et eget samlingspunkt for lokalforeningen har vært stort i årene som har gått. Lokalforeningen har nå bygd et nytt hus, og Arne André og Svein Erik har vært to av ildsjelene som har stått på for å få dette til. Mange har bidratt, men prosjektet har vært avhengig av gode prosjektledere som har fulgt med fra begynnelse til slutt.

Vi har dessverre ikke bilde av Arne André og Svein Erik.

Du kan lese mer om Sandnessjøen Røde Kors her.