Sortland Røde Kors

Sortland Røde Kors er en aktiv forening som trenger deg og din kunnskap til lokale aktiviteter.

Adresse
Postboks 179, 8401 SORTLAND
E-post
sortland@rodekors.org
Leder
Aino Gerd Ludviksen

Følg oss på facebook

Aktiviteter i Sortland Røde Kors