Ferie for alle arrangeres på sju ulike steder i Nordland i sommer

ferie-for-alle-i-nordland-sommeren-2017

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier. I sommer arrangeres sju Ferie for alle-opphold i regi av lokalforeninger i Nordland Røde Kors.

Gode ferieopplevelser

Mange barnefamilier i Norge har av ulike årsaker ikke mulighet til å dra på ferie sammen. Stadig flere barn vokser opp i familier med lav inntekt, og på grunn av dette får barna ikke delta på sosiale arenaer på lik linje med andre barn. Dette vil Røde Kors gjøre noe med!

Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier. Ferie for alle skal bidra til sosial deltagelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering. Vi legger opp til aktive ferier, og har ulike aktiviteter for små og store barn.

 

Invitasjon og søknadsskjema til ferieopphold i Nordland

Påmeldinger sendes til Røde Kors via hjelpeapparatet i kommunen. I invitasjonen finnes mer informasjon om hvilke lokalforeninger som arrangerer Ferie for alle og kontaktinformasjon.

Invitasjon til årets sommerferieopphold i Nordland

Søknadsskjema

Søknadsfrist 1. mai.

 

Målgruppe

  • Familier med svak økonomi over en lengre periode.
  • Familier som har minst ett barn i alderen 6- 13 år.
  • Familier som ikke har tilsvarende tilbud.
  • Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging

 

Les mer om ferie for alle