Mange unge har ingen å snakke med, i følge en ny undersøkelse fra Røde Kors. Vis bildetekst
Foto: Victoria Heath/Unsplash

Bry deg om ungdommen

Svært mange unge i dag opplever at de ikke har noen å gå til når de sliter, avdekker Røde Kors. Helsesøstre sier at de må avvise unge i døra, og at de ikke har tid til å jobbe forebyggende.

De fleste av ungdommene våre har det bra, men dessverre gjelder dette ikke alle. Stadig flere sliter psykisk. Ensomhetstallene har aldri vært høyere siden Ungdata startet sine landsomfattende undersøkelser i 2010. Bak alle tall er det et barn du kjenner. Det kan være nabogutten, eller den unge ekstrahjelpen i matbutikken.  Er du en av dem som ikke helt vet hvordan du kan bidra? Da bør du lese videre.

Mange har ingen å snakke med

I en helt fersk undersøkelse har Røde Kors spurt ungdommer selv hvem de søker støtte fra. Svaret overrasket selv oss som er tett på ungdom gjennom flere av våre aktivitetstilbud landet rundt. 1 av 4 av ungdommene i undesøkelsen holder problemene for seg selv. De snakker ikke med noen. Nesten ingen av ungdommene søker først støtte fra voksenpersoner som helsesøster, trener eller samtaletilbud. De fleste snakket med venner, og mange snakker først med foreldrene sine. Disse funnene gjør oss bekymret. Hva med ungdom som ikke har nære venner eller en støttende familie? Hva med alle dem som ikke har noen å snakke med? For oss er disse funnene en viktig påminnelse om at det ikke finnes ett enkelttiltak som vil løse alle utfordringer. Vi må gå hverdagslivet og storsamfunnet vi lever i etter i sømmene for å se hva vi kan gjøre bedre, og hvordan.

Les mer om rapporten "Psykt flink".

Stadig flere sliter psykisk

Andelen ungdommer som rapporterer om psykiske helseplager, fortsetter å øke. En av fem jenter på ungdomsskolen har et høyt nivå av depressive symptomer. I Nordland er drøyt 1 av 10 ungdomsskoleelever mye plaget av depressive symptomer, og omtrent 1 av 10 har ikke en eneste fortrolig venn. Heldigvis er det også mange barn og unge som har det bra. Ungdommene i Nordland kjenner på mer trygghet når de ferdes i sine nærmiljø enn landsgjennomsnittet. Ungdom i Nordland ligger også omtrent på landsgjennomsnittet når de blir spurt om de tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv.

Røde Kors har aktiviteter for barn og unge i mange kommuner i Nordland. Vi ser med bekymring på trendene vi opplever rundt større ulikhet, økt fattigdom og det stresset og presset ungdom opplever i hverdagen. Dette er våre oppfordringer til alle i Nordland:

Til deg som er ungdom

Det er helt vanlig å synes at livet er vanskelig av og til. Det finnes voksne som er her for deg, uansett hvordan du føler deg. Tørr å spørre om hjelp om du sliter.

Til deg som er voksen 

Lytt. Vis at du bryr deg. Legg vekk mobilen og vær til stede i hverdagssamtalene. Spør hvordan det går på skolen, med venner, på fritiden. Spør en gang til om du ikke får svar den første gangen. Hjelp ungdommene med å håndtere press og forventninger på skolen eller idrettsarenaen ved å vise at det ikke er resultatene som er viktigst, men innsatsen som legges ned i forkant. Trygge voksenpersoner og trygge rammer er gull verdt. Du kan være den ene viktige personen som gjør en forskjell for det ene barnet.

Til deg som er lokalpolitiker

Du bruker allerede mye av tiden din på et engasjement for hjembyen og bygda. Til deg har vi tre helt konkrete råd basert på våre erfaringer og det ungdommene forteller oss i vår nye rapport:

1. Støtt opp om åpne møteplasser hvor ungdom kan henge uten forventingsstress og press. Tenk langsiktig når det kommer til støtteordninger for forebyggende arbeid blant ungdom.

2. Sørg for at det finnes nok helsesøstre og andre voksenpersoner på skolene. Dette er dessverre ikke tilfelle i mange kommuner i dag. Helsedirektoratets minstenorm for antall barn per helsesøster i 100 % stilling må følges. På barneskolen skal en helsesøster ha ansvar for 300 barn, på ungdomsskolen 550 barn, og på videregående skoler 800 barn.

3. Prioriter tiltak rettet mot familier med lavinntekt, slik at ungdom fra disse familiene får samme muligheter til å delta i samfunnet som andre ungdommer. Altfor mange faller utenfor på grunn av økonomi.

Kraften i å bry seg

Alt er ikke greit i Nordland, men vi har tro på at vi sammen kan bygge solide samfunn hvor ungdommene våre trives. Vi ser hver dag, gjennom våre frivillige aktiviteter, kraften som er i det å bry seg. La oss gå høstens skolestart og kommunebudsjettprosess i møte med ett klart mål: Flere unge i Nordland skal ha trygge voksenpersoner rundt seg.