Nordland Røde Kors inviterer til fagsamling 26.-28. oktober 2018. Vis bildetekst
Bli med på fagsamlingen i oktober - få faglig påfyll og møt frivillige fra andre lokalforeninger.

Invitasjon til fagsamling

Nordland Røde Kors inviterer til fagsamling 26.-28. oktober 2018. Overordnet tema er oppvekst og beredskap. Meld deg på, og vær med på spennende erfaringsutveksling, faglig påfyll og bli inspirert!

Fagsamlinga arrangeres to ganger i året. Høstkursene har fokus på fag og aktiviteter, og målgruppen er alle frivillige i lokalforeningene i Nordland Røde Kors. Fagsamlingene er en arena å møte andre frivillige, diskutere muligheter og utveksle erfaringer, og et sted å hente motivasjon og inspirasjon.

2018 Fagsamling høst
Illustrasjonsbilder fra fagsamlingen høsten 2017.

For samlingen i oktober kan vi tilby følgende kurs:

  • Vårres unga, vårres ansvar: Hvordan har barn og unge i Nordland det egentlig? For alle frivillige som ønsker å bidra til en bedre oppvekst for våre unge. 
  • De gode menneskemøtene: Foredrag og erfaringsutveksling for alle frivillige i besøkstjenesten.
  • Kriminalomsorg: Faglig påfyll for frivillige visitorer og vitnestøtter.
  • Instruktørkurs i NGF førstehjelp: Benytt muligheten til å øke førstehjelpskompetansen i lokalforeninga slik at dere kan tilby kurs internt og eksternt. 
  • Ettersamtale: Faglig påfyll for aktivitetsledere - få kunnskap om og ferdigheter i å gjennomføre ettersamtaler med andre frivillige. 
  • Førstehjelp ved selvmordsfare: Hva gjør du i møte med mennesker i en svært sårbar situasjon? Dette er et tverrfaglig kurs som gir større trygghet og kompetanse i å møte mennesker med selvmordstanker. 
  • Beredskapskurs: Lær mer om hva det vil si å være i beredskap, både i Røde Kors-aktiviteter, for deg på personlig plan, og på et samfunnsmessig plan. Få tips og innspill til hvordan jobbe med beredskap lokalt. 
  • NGF Førstehjelpskurs: Benytt muligheten til å øke din førstehjelpskompetanse. Lær grunnleggende ferdigheter og få kompetanse som kan redde liv.  

Her kan du se hele invitasjonen til fagsamlinga.

Påmelding via dette skjemaet. Frist for påmelding er 14. september. Husk å avklare deltakelse med din lokalforeningsleder før påmelding. Deltakeravgift for hele helga er kr. 1500,- pr. pers.

Har du spørsmål? Ta kontakt med distriktskontoret: Tlf. 75 50 02 25, eller e-post dk.nordland@redcross.no.