Skitur

Ferie for alle i Nordland vinter 2024

Vinterferien nærmer seg og det er nå mulig å melde seg på ferieopphold sammen med Bodø Røde Kors.

Ferie for alle - Hva er det?

Vinterferien nærmer seg og mange barn gleder seg til å ta en ferie sammen med familie og venner, men dette gjelder ikke alle. Mange barn og unge har ikke en ferie og glede seg til, da ca. 115 000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier. Dette utgjør ca. 11,7 % av alle barn i Norge. Nesten 4000 av disse barna hører til i Nordland. Det er trolig betydelige mørketall siden den sist oppdaterte statistikken ikke viser konsekvensene pandemien, prisøkning, renteøkning og de økte strømkostnadene har hatt for norske husholdninger.
 
Røde Kors tilbyr derfor Ferie for alle – et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med vedvarende lav inntekt. Ferie for alle arrangeres på ulike steder i og utenfor Nordland av våre dyktige lokalforeninger i både vinter, påske, sommer og høstferiene. Ferie for alle oppholdene drives av våre engasjerte og omsorgsfulle frivillige, og er en aktiv ferie for hele familien. Ferie for alle er et inkluderende tiltak som legger til rette for mestringsopplevelser, styrke familie- og vennskapsbånd, samt skape gode ferieminner som varer livet ut. Gjennom ferietilbudet til Røde Kors får familien mulighet til å bygge nettverk og delta i lek og aktiviteter. Ferieoppholdet skal ikke medføre noen kostnader for familien. Transport, overnatting, aktiviteter og mat er gratis for hele familiene. 
 

Trygghet og ansvar for barna

For at alle som er med på ferien vår skal få et godt og trygt opphold er det nødvendig med noen felles retningslinjer. På en Røde kors- ferie må gjestene innrette seg etter organisasjonens verdigrunnlag: Vi tillater ikke mobbing og diskriminering. Ferie for alle et også et rusfritt arrangement. Dette gjelder både Røde Kors gjester og frivillig. Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for gjestene, ikke som fagpersoner, men som medmennesker. Det er foresatte som har ansvar for barna sine. Spesielt gjelder dette barnas sikkerhet og helse, men det er også viktig at dere som foresatte påser at utstyr som er lånt, ryddes på plass og barna legger seg til passende tid slik at de er uthvilte til kommende dags aktiviteter. Ta kontakt med de frivillige dersom dere trenger for hjelp for å bli med på en aktivitet, eller hjelp med barna ved matbordet. De vil bidra så godt de kan.

Hvem kan søke?

For å kvalifisere til søker gjelder disse kriteriene: 

  • Man må ha et barn i alderen 6-13 år 
  • Man har ikke tilsvarende tilbud gjennom andre aktører 
  • Familien har vedvarende svak økonomi over tid, i minst 3 år 
  • Familien er selvstendig, uten tett oppfølging av frivillige, tolk eller hjelpeapparat 

Vinterferie 2024 - Bodø Røde Kors inviterer på tur til Fauske

Bodø Røde Kors inviterer til vinterferie på Fauske i uke 9, 27 februar – 1 mars.
Det legges opp til mye utetid med ski/aketur til Klungsetmarka med grilling. Det vil også bli visning av kino og tur til bowlingsenteret. Se foreløpig program her: Ukeplan Ferie for alle uke 9.pdf
 
Kjenner du noen som burde søke? Da håper vi du deler informasjon om tilbudet videre så vi når ut til de som trenger det mest! Dere finner påmeldingsskjema her.

For familiene som får plass, vil det bli avholdt et informasjonsmøte 22.februar kl.17. Søknadsfrist 18.02.24.

Har du noen spørsmål om påmelding og søkeprosess, kan du ta kontakt med Merete Rostløkken Wilhelmsen, koordinator for Ferie for alle i Nordland Røde Kors på e-post: merete.rostlokken.wilhelmsen@redcross.no 
 
Har du praktiske spørsmål om ferieoppholdet på Fauske og aktivitetene der, kan du ta kontakt med Josefine Grantangen, koordinator for Ferie for alle i Bodø Røde Kors på e-post: josefine.grantangen@redcross.no