Internasjonalt distriktsamarbeid

Nordland Røde Kors har hatt et forpliktende samarbeid med Arkhangelsk Røde Kors i Russland siden 1998.

Helt siden oppstarten av samarbeidet har barneprogrammet stått i sentrum. Røde Kors i Arkhangelsk drifter suppekjøkken i Arkhangelsk by og i fylket forøvrig der barn kan komme etter skolen for å få et varmt måltid mat. Barna kan også delta på aktiviteter. Dette tilbudet gis til barn som vokser opp i familier med svak økonomi, og for mange av barna er suppekjøkkenene den eneste muligheten til å få et varmt måltid mat i løpet av en dag.

Andre sentrale punkter i samarbeidsavtalen mellom Arkhangelsk Røde Kors og Nordland Røde Kors er organisasjonsbygging- og utvikling, helserelaterte spørsmål og beredskap.

Representanter fra organisasjonene har møtes årlig for å sikre erfaringsutveksling, og for å påse at alle innsamlede midler kommer fram til menneskene som trenger bistand fra Røde Kors. Russlands eskalering av krigen i Ukraina i februar 2022 har utfordret dette samarbeidet. Handlingsplanen for 2023-2025 for Nordland Røde Kors vedtar å: Opprettholde samarbeidet med Arkhangelsk Røde Kors på samme nivå som i 2022.