Styret i Svolvær Røde Kors

Styret i Svolvær Røde Kors har det overordnede ansvaret for driften av lokalforeningen mellom årsmøtene. Mange aktive og engasjerte frivillige bidrar med drift av de ulike aktivitetene.

Leder

Camilla Spansvoll

Nestleder

 

Medlem

Gunnar Albert Smedvik

Medlem

Harry Strøm

Medlem, representant for lokalråd omsorg

Karen Anette Dahl

Medlem, representant for lokalråd hjelpekorps

Silje Harjang

Varamedlem

Lillian Kaspersen