Gausdal Røde Kors

Gausdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom ungdoms, omsorgs, rednings- og beredskapsarbeid.

Telefon
+4741324646
E-post
rigmor.myhre@rodekors.org
Leder
Rigmor Myhre
Nestleder
Rolf Ekerhaugen

Her finner du Gausdal Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Disse aktivitetene finner du i Gausdal Røde Kors