gausdal_forside_bruk

Gausdal Røde Kors

Gausdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom ungdoms, omsorgs, rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Østringsvegen 339, 2651 ØSTRE GAUSDAL
Telefon
90849994
E-post
ol-borga@online.no
Leder
Ola Borgard
Nestleder
Helge Kleiven

Om Gausdal Røde Kors

Om Linbakken (møtelokale/utleie)

Om Røde Kors-hytta på Værskei

Dette har vi gjort i 2023 

Følg oss på Gausdal Røde Kors Facebook. Vårt hjelpekorps kan du også følge på Gausdal Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side.

Disse aktivitetene finner du i Gausdal Røde Kors