Gausdal Røde Kors

Gausdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom ungdoms, omsorgs, rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Postboks 59, 2649 ØSTRE GAUSDAL
E-post
pekirkeb@bbnett.no
Leder
Rigmor Myhre
Nestleder
Rolf Ekerhaugen

Her finner du Gausdal Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Disse aktivitetene finner du i Gausdal Røde Kors