Lesja Røde Kors

Lesja Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter og rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
2665 LESJA
Telefon
99717166
E-post
anne.loftingsbakken@lesja.net
Nestleder
Asbjørn Espeseth
Leder
Anne-Marie Løftingsbakken
Vi har disse aktivitetene: