Lesja Røde Kors

Lesja Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom omsorgsaktiviteter og rednings- og beredskapsarbeid.

Vi har disse aktivitetene: