Nord-Aurdal Røde Kors

Nord-Aurdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom ungdoms, rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 43, 2909 AURDAL
E-post
ingvildbhuset@hotmail.com
Leder
Ingvild Bjørgo Huset

Vakttelefon Hjelpekorps: 91 52 08 99

Her finner du Nord-Aurdal Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side