Bilde av noen som går på ski

Ferie for alle

Gjennom Ferie for alle tilbyr Røde Kors et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med presset økonomi. Tilbudet skal bidra til sosial deltakelse, utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Gode ferieopplevelser

Mange barn og unge får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.

Bakgrunn

Stadig flere barn lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt og anstrengt økonomi. Over 110.000 barn under 18 år i Norge bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt, ifølge SSB. I Innlandet er tallet ca. 8200 barn. Dette utgjør ca. 11 % av barna i Innlandet. På ti år har det økt fra 5 til 11 % (SSB 2018). 

Som et tiltak for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller blant barn og unge tilbyr Oppland Røde Kors en rekke gratis ferietilbud og aktiviteter for å dekke behovet blant barnefamilier. Frivillige legger ned en stor innsats for at flest mulig skal ha tilgang til et godt ferietilbud og få gode ferieopplevelser både sommer og vinter.

Hvem gjelder tilbudet for?

Ferie for alle er for familier med minst ett barn i alderen 6-13 år.

Kriterier for målgruppen:

  • Familier med svak økonomi over en lengre periode (minst 3 år).
  • Familier som ikke har tilsvarende tilbud.
  • Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.

Røde Kors henvender seg til det lokale hjelpeapparatet for å komme i kontakt med familier som har behov for gratis ferietilbud grunnet økonomiske utfordringer. For Røde Kors er det viktig å sikre at tilbudet blir gitt til de familier som trenger det mest. Det er vår oppfatning at det er hjelpeapparatet som vet hvilke familier som har størst behov og hvem som best kan nyttiggjøre seg av tilbudet.

Samarbeid

Det offentlige hjelpeapparatet vet mye om hvilke barnefamilier som har behov for et ferietilbud. Derfor samarbeider vi med lærere, skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, NAV og andre instanser som er i kontakt med målgruppen.

Ferieopphold 2023

Vinterferie, uke 9, 28.02 - 04.03. 2023 - Røde Kors-senteret Merket i Valdres.

Påskeferie, uke 13/14, 01.04 - 05.04.2023 - Gålå Hotell. Søknadsfrist: 21.02.2023

Sommerferie, uke 25, 19.06 - 23.06.2023 - Brennabu leirskole i Valdres. Søknadsfrist 16.05.2023.

Sommerferie, uke 26, 25.06 - 27/28.06.2023 - Langedrag leirskole. Søknadsfrist 16.05.2023.

Sommerferie, uke 26, 25.06 - 28/29.06.2023 - Spitsbergseter på Venabygdsfjellet. Søknadsfrist 16.05.2023

Sommerferie, uke 33, 14.08-18.08.2023 - Langedrag leirskole. Søknadsfrist 16.05.2023

Påmelding

Du kan ikke søke til Ferie for alle som privatperson, men må først henvende deg til ditt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser. De vil hjelpe deg videre og sende inn selve søknaden på vegne av deg og familien.

Ferie for alle-oppholdene arrangeres i skoleferiene.

De ansatte i kommunen eller helsetjenesten søker om plass for familiene.

Påmeldingsskjema Ferie for alle

Ferie for alle er et supplement til det offentlige. Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for gjestene, ikke som fagpersoner, men som medmennesker. På familieoppholdene har foreldrene selv ansvar for barna sine.

Kontakt:

Anne_Marit
Anne Marit Endal
Rådgiver oppvekst og organisasjon
Kontorsted
Oppland Røde Kors
E-post
anne.marit.endal@redcross.no
Mobil
99690662

 

Vi trenger flere frivillige - bli frivillig i Ferie for alle!