Bilde av noen som går på ski

Ferie for alle i Oppland

Ferie for alle er et gratis ferietilbud for familier som lever med sårbar økonomi.

Når det er skoleferie arrangerer frivillige i Røde Kors ferie for familier som ellers ikke ville hatt råd til det. Når hverdagen er tilbake har hele familien minner å se tilbake på. 

Flere som sliter økonomisk

Antall barnefamilier som lever under fattigdomsgrensa i Norge øker. Stadig flere barn vokser opp i familier som har lav inntekt. Ofte kan ikke disse barna delta på fritidsaktiviteter sammen med venner, og etter ferier har de kanskje ingen turer å snakke om.

For Røde Kors er det viktig at hele familien reiser sammen og dermed skaper gode minner å se tilbake på. Da får familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape felles minner.

Hvem gjelder tilbudet for?

 • Familier som har hatt økonomiske utfordringer i tre år eller mer (i Norge)
 • Familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år.
 • Familier som ikke skal delta på tilsvarende ferietilbud.
 • Familier som klarer seg uten behov for tett oppfølging fra våre frivillige. Merk at det er mulig for familien å ha med egen assistent på oppholdet.

Hvem kan søke?

Familier som ønsker å delta på Ferie for alle må kontakte NAV, skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, sosialtjenesten eller andre offentlige hjelpeinstanser der de bor.

Du kan ikke søke Ferie for alle som privatperson. De ansatte i kommunen eller helsetjenesten søker om plass for familiene.

For påmeldere i hjelpeapparatet:

Her er søknadsskjema

Denne informasjonen trenger du som påmelder:

 • Navn, alder og kjønn på alle som skal delta fra familien.
 • Adresse, E-postadresse og telefonnummer til én foresatt.
 • Hvilke ferieopphold familien ønsker å delta på. Se oversikt over ferieopphold lengre ned på denne siden.
 • Om noen av familiemedlemmene har tilretteleggingsbehov grunnet fysiske, psykiske eller andre utfordringer. Denne informasjonen er svært viktig for at vi skal kunne legge til rette så godt som mulig under oppholdet.
 • Om familien har deltatt på Ferie for alle tidligere, eller har søkt og fått avslag tidligere.
 • Om minst én foresatt som deltar på ferieoppholdet kan snakke og forstå norsk. Hvis nei, må du oppgi hvilket språk den foresatte snakker.
 • Om familien skal ha med egen assistent eller tolk under oppholdet.
 • Hvorvidt familien samtykker til at Røde Kors tar kontakt dersom det skulle dukke opp andre relevante tilbud.
 • Om familien er kjent med hvor de finner informasjon om hvordan Røde Kors behandler deres personopplysninger. Se Ferie for alles personvernerklæring på denne siden: Personvernerklæring FFA - Røde Kors (rodekors.no).