Østre Toten Røde Kors

Øste Toten Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, og ressursgrupper med omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 68, 2851 LENA
Telefon
959 05 240
E-post
o-totenrkh@live.no
Leder
Henry Stabekk
Nestleder
Rita Bakkelund Bekk

Her finner du Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps

Facebook-side