Østre Toten Røde Kors

Øste Toten Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid, og ressursgrupper med omsorgsaktiviteter.

Adresse
Postboks 68, 2851 LENA
Telefon
61160607
E-post
ototen-rkh@live.no
Leder
Henry Stabekk

Her finner du Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps

Facebook-side