Frivillig kvinne som hjelper annen kvinne med lekser

For deg som trenger leksehjelp

På Røde Kors Leksehjelp får elevene gratis hjelp til skolearbeid etter skoletid. Leksehjelp finnes flere steder i Oslo og som et digitalt tilbud.

Gratis leksehjelp med høy kvalitet

På Røde Kors Leksehjelp får elevene gratis hjelp til skolearbeid etter skoletid. Leksehjelp finnes både der du bor og som et digitalt tilbud.

På Leksehjelp møter du frivillige leksehjelpere med mye erfaring fra fagområder som er relevante for deg som skoleelev, enten du går på ungdomsskolen eller videregående skole.

Frivillige på Leksehjelpen stiller opp gratis på fritiden, og har en stor bredde i erfaring og kompetanse. Noen er studenter eller pensjonister, andre er til vanlig for eksempel dataingeniører, jurister, språkvitere eller helsearbeidere.

Sosialt møtested og hjelp i alle fag

Hos oss kan du få hjelp i alle skolefag, og de frivillige har tid til å hjelpe deg på tomannshånd. Leksehjelpen er også et sosialt sted der du kan møte andre på din egen alder, eller bli kjent med engasjerte voksne som kan gi deg et lite innblikk i hva ulike yrker innebærer.

Med leksehjelptilbudet ønsker Røde Kors å bidra til at du kan ta den utdannelsen og de yrkesvalgene du ønsker.

Alle som besøker leksehjelp første gang må registrere seg med ID. 

Hvor kan jeg få hjelp med leksene?

Fellesverket Grorud

Adresse: Bergensveien 4 A
Leksehjelp: Mandag - torsdag kl. 17.00 - 20.00
Aldersgrense: 13–25 år (Husk ID)
Kontakt: fellesverket.grorud@redcross.no

Fellesverket Mortensrud

Adresse: Helga Vaneks vei 2B (Det hvite huset i hagen)
Leksehjelp: Tirsdag – torsdag kl. 17.00 – 20.00 
Jentekveld m/leksehjelp: Mandag kl. 17.00 - 20.00
Aldersgrense: 13–25 år (Husk ID)
Kontakt: fellesverket.mortensrud@redcross.no

Fellesverket Majorstua

Adresse: Bogstadveien 76 A (ved Colosseum kino)
Leksehjelp: Mandag–onsdag kl. 16.00–19.00
Aldersgrense: 13–25 år (Husk ID)
Kontakt: fellesverket.majorstua@redcross.no

Fellesverket Sentrum

Adresse: Hausmanns gate 23
Leksehjelp: Mandag-torsdag kl. 15.00-20.00
Aldersgrense 13-25 år (Husk ID)
Kontakt: fellesverket.sentrum@redcross.no

Hvis du ikke har mulighet til å komme til oss, har vi også leksehjelp på internett, mandag – torsdag 17.00–21.00

digitalleksehjelp.no