Frivillige fra Hjelpekorpset på øvelse i Oslo-marka

Leteaksjoner, redning og beredskap i Oslo

Når folk bli borte eller det oppstår større hendelser i Oslo, er vi avhengige av flere enn de vanlige beredskapsetatene. Da er Hjelpekorpset og beredskapsvaker nyttige ressurser.

Våre tilbud: