Frivillige fra Hjelpekorpset på øvelse i Oslo-marka

Leteaksjoner, redning og beredskap i Oslo

Når folk bli borte eller det oppstår større hendelser i Oslo, er vi avhengige av flere enn de vanlige beredskapsetatene. Da er Hjelpekorpset og beredskapsvakter nyttige ressurser.

Som frivillig i Oslo Røde Kors, er man del av vår beredskap. Alle våre frivillige kan bli spurt ved en hendelse og takker man ja til et oppdrag, er man beredskapsvakt. 

Våre tilbud: