Ungdommer med munnbind på Fellesverket

Fellesverket Sentrum flytter

Oslo Røde Kors sitt ungdomsaktivitetshus Fellesverket Sentrum er med på flyttelasset når organisasjonen skal inn i nye lokaler i desember. Og ungdommene er med når tilbudet skal utformes.

Fellesverket Sentrum skal få nye lokaler når organisasjonen flytter til ny adresse. Da er det viktig at ungdommene som bruker tilbudet er med i planleggingen.

Ekspertgruppa på Fellesverket Sentrum består i dag av fem ungdommer som lenge har vært deltakere på Fellesverket.

Jamal (25), leder for ekspertgruppa på Fellesverket Sentrum

- Ekspertgruppa er et sted hvor vi blir hørt. Vi er med å arrangere konserter og aktiviteter, forteller leder for ekspertgruppa Jamal (25). Han har både vært deltaker på Fellesverket Sentrum og jobber nå som frivillig.
- Vi er neste generasjon. Ungdommene må høres når det er saker som gjelder oss.

Sammen med Ayanle (24) og Zoya (21) har han kommet med innspill til hva et godt fritidstilbud bør inneholde. Alle tre har selv gått på Fellesverket Sentrum før de ble med i ekspertgruppa. Og nå skal de besøke andre møteplasser for ungdom for å få inspirasjon til det nye aktivitetshuset.

- Vi ønsker blant annet at Leksehjelpen skal være litt mer koselig. Ikke så skoleaktig, sier Jamal.

De viktige møteplassene

At møteplasser for ungdom i byen er viktig, er de ikke i tvil om. Studiotilbud, hengesteder, leksehjelp og voksenkontakt er noe av det de nevner som viktig for ungdommene.

Zoya (21), medlem av ekspertgruppa på Fellesverket Sentrum

- Vi må få flere fritidsklubber og steder hvor ungdommene kan være. Det er spesielt viktig nå som vi har vært så isolert under korona. Der jeg vokste opp fantes det ikke noen fritidsklubb og jeg savnet et sted å være hvor jeg kunne finne ut av hva jeg ville gjøre, sier Zoya.

Selv jobber hun blant annet som trivselsvakt på Furuset bibliotek og aktivitetshus, og ser hvor viktig det er for ungdommene å være der.

- På fritidsklubbene lærer du nye skills, og får hjelp til å komme i jobb, sier Jamal.

Ayanle, deltaker i ekspertgruppa på Fellesverket Sentrum

- Ungdom trenger steder hvor de kan få hjelp til å skrive jobbsøknader, sier Ayanle.