Eldre dame på tur med frivillig i byen Vis bildetekst
 Bildetekst: Å verdsette ressurser og verdifulle livserfaringer hos eldre fører til mer deltakelse og inkludering av alle aldre i samfunnet. Foto:Thomas Haugersveen 

Full av liv 

At eldre er en stor ressurs i samfunnet, er frivillige Ellen (70) og Erik (79) de beste eksemplene på. Selv opplever de at det å være frivillig i Oslo Røde Kors holder dem aktive og sosiale. 

Tekst: Delniya Hasannia

Som frivillige har Ellen (70) og Erik (79) funnet sin måte å bidra i samfunnet etter endt yrkesliv. Nå bruker de sin kunnskap og livserfaring til å hjelpe andre. 

- Da jeg gikk av med pensjon i 2016, ville jeg ha noe å gjøre. Derfor meldte jeg meg som frivillig som blant annet besøksvenn og støttespiller, forteller Erik.  

Ellen har jobbet som frivillig siden 2015. Hun har ulike verv som besøksvenn, gruppeleder, kartlegger og har vært aktiv på Oslo Røde Kors sitt kvinnesenter, Stella. 

- Oslo Røde Kors er veldig flinke til å inkludere eldre og bruker vår kunnskap og kompetanse på ulike områder, for eksempel som frivillige, sier hun. 

Den beste medisin for et menneske, er et annet menneske 

Oslo Røde Kors sin besøkstjeneste organiserer besøk til alle over 18 år, voksne hjemmeboende, sykehjemboende og sykehuspasienter. Som besøksvenn holder Ellen kontakten med sin besøksvert og de tilbringer tid sammen.  

- Tilbudet gir bedre hverdag til ensomme og en god opplevelse begge partene verdsetter, sier hun. 

- Besøksvenn er å bety noe for noen. Du vet at besøksverten setter pris på at du har anledning til å møte vedkommende, forteller Erik.  

Koronapandemien, de eldre og besøkstjenesten 

Siden 2020 har Norge, i likhet med resten av verden, kjempet mot Covid-19. Og mange i samfunnet har kjent på følelsen av ensomhet som følge av redusert sosial kontakt. Eldre mennesker har vært dobbelt utsatt. Med mindre sosialt samvær og fritidstilbud, i tillegg til være i risikogruppen, har blir manges hverdag og livskvalitet blitt negativt påvirket.  

- Det var en tung periode for alle. Spesielt for de eldre, forteller Ellen.

Ellen sammenligner relasjonen mellom besøksvenn og besøksvert med en familierelasjon. 

- Da savner du å møte den andre fysisk, sier hun, og får støtte fra Erik som også opplevde mangel på fysisk tilstedeværelse som et problem under pandemien. Og da særlig for de som ikke fikk benyttet seg av digitale alternativer.   

Ulik digital kompetanse 

Den internasjonale eldredagen markeres 1. oktober hvert år. Tema for eldredagen 2021 var «Digital rettferdighet for alle aldre». For noen eldre kan digitaliseringen oppleves ukjent og krevende å følge med på, mens andre klarer å henge med.  

- Jeg tror eldre kan interessere seg i digitale løsninger og bli med på denne utviklingen. Det merket vi tydelig under nedstengingen. Og da så vi også viktigheten av å kunne bruke digitale verktøy, sier Ellen.