Legater i Oslo Røde Kors

Her finner du informasjon om Oslo Røde Kors Barnehjelp Legat og Renée og Bredo Grimsgaard's Stiftelse.

Oslo Røde Kors Barnehjelp Legat

Legates formål er å yte bidrag til trivselstiltak for psykisk utviklingshemmende, medisinsk hjelp til syke barn og støtte til vanskeligstilte barn og unge.
Legatet kan videre yte bidrag til personer som gjennom sitt arbeid bidrar til å høyne livskvaliteten for psykisk utviklingshemmede og handikappede barn.

Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober hvert år.

Merk også personvernerklæringen som ligger vedlagt.

Gå til søknadsskjema

Personvernerklæringen

For spørsmål, kontakt styreleder Randi Hammerstrøm, 
på e-post randi.hammerstrom@gmail.com

Renée og Bredo Grimsgaard’s Stiftelse

Renée og Bredo Grimsgaard's Stiftelse har som formål å yte bidrag til vitenskapelig forskning av sykdommer som rammer barn og unge.

Søknad om midler må inneholde:


1. Prosjektbeskrivelse (maks 2 sider).
2. Finansieringsplan inkl. budsjett for prosjektet med spesifisering av hvordan midlene det søkes om skal disponeres.
3. CV for prosjektutøver og for prosjektansvarlig.

Søknader om utstyr og driftsmidler vil bli prioritert. Lønnsmidler utbetales kun til svært gode prosjekter.

Søknadsfrist er 1. april.

Søknad sendes:

Søknader sendes skriftlig til Renée og Bredo Grimsgaard’s Stiftelse v/ Nina E. Hansen, Oslo Røde Kors, PB 3 Grønland, 0133 Oslo eller på e-post: rbg.stiftelse@oslo.redcross.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Rønnaug Solberg på  tlf. 918 43 808.